Voksne skaper vennskap

I forrige uke markerte Manifest mot mobbing kampanjen «Voksne skaper vennskap». I den forbindelse har vi fått mail fra Utdanningsdirektoratet som vi gjerne gjengir her..

Vi har registrert mye lokalt engasjement, og det er flott å se at så mange av dere som arbeider i barnehager og skoler har satt temaet høyt på dagsorden.
Vi har i anledning kampanjen laget en film med tittelen «Voksne skaper vennskap». Bruk 1 minutt og 25 sekunder på denne lille, tankevekkende filmen på for eksempel foreldremøter. Filmen er like aktuell også nå etter at kampanjen er over.
Her finner du filmen: http://vimeo.com/48723091.
Arbeidet mot mobbing og for å skape gode oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge må foregå gjennom hele året. Vi minner om våre ressurssider om læringsmiljø: www.udir.no/laringsmiljo.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet