Invitasjon til foredrag for alle foreldre og barnehageansatte

FUB Drammen og Norges beste barnehage arrangerer i samarbeid et kveldsseminar om moderne barndom med tema: Moderne barndom! Felles utfordringer for foreldre og barnehagepersonalet.


Dato: 30. september
Tid: 17.30–20.00
Sted: Kino City
Servering: Kaffe/te/bolle

17.30–17.45: Orientering om FUB Drammen.
17.45–20.00: Foredrag av høgskolelektor Mattias Øhra, Høgskolen i Vestfold

 

Foreldre og ansatte – hjertelig velkommen !

Invitasjon_Moderne barndom_040913