Foreldremøte

Hold av datoen 24. april kl. 18-20. Vi får besøk av Line Melvold. Tema: Hva er målet med barneoppdragelsen?

Mer informasjon kommer.