Foreldremøte onsdag 10 september ´14

Vi ønsker alle foreldre/foresatte til foreldremøte i barnehagen 10. september kl. 18:30 til ca. kl. 20:00 Velkommen!