Barnas misjonsprosjekt 2018/2019: Vest-Afrika – Mali og Elfenbenskysten

Dette året skal vi også være med å støtte Barnas misjonsprosjekt i Tryggheim barnehage. Prosjektet denne gangen er rettet mot de to landene Mali og Elfenbenskysten som ligger i Vest-Afrika. Dette er to av de fattigste landene i Afrika, og land som NLM jobber i for å hjelpe befolkningen som bor der.

Mange steder i Mali graves det etter gull i bakken. Dette resulterer ofte i at det etterlates store hull i bakken som kan være farlig både for mennesker og dyr. Barnas misjonsprosjekt støtter arbeidet med å tette disse hullene og plante trær slik at det kan bli gode beitemarker og åkre igjen.

NLM driver flere barnelag og arrangerer barneleire for barn i begge landene, ofte med så mange som 400 barn på hver leir.

Gjennom Barnas misjonsprosjekt ønsker vi at barna skal lære at ikke alle har det like bra som oss her i Norge, og at vi kan være med å bidra til en bedre hverdag for barn i land langt borte. Dette er i tråd med det vi hver dag jobber med i barnehagen, å være sammen og bry seg om hverandre, -også om barn i andre land som vi ikke kjenner.

Gjennom samlinger skal barna få bli kjent med landene og få innblikk i hvordan de lever i Mali og Elfenbenskysten. Vi ser filmer, bilder, har aktiviteter, lager mat, flagg etc

Det vil på hver avdeling henges opp en sparebøsse som barn og foreldre kan legge småpenger i.  Vi vil arrangere foreldrekaffe både på høsten og våren, hvor vi selger kaker og kaffe.

Vil du lese mer om Barnas misjonsprosjekt så kan du gå inn på superblink.no

Vil du støtte prosjektet? Putt gjerne noen kroner på bøsse på avdelingen eller vipps penger på vippsnummer #521652  eller bruke bankgiro. Kontonummer til Barnas Misjonsprosjekt er 82200290131, innbetalingen må merkes med ”Barnas Misjonsprosjekt”.

 

Pengene barna samler inn går til: * Barnelag og barneleire for barn i Mali og Elfenbenskysten. * Planting av trær i farlige områder etter gullgraving i Mali, slik at det kan bli nye beitemarker til befolkningen.