Velkommen til Hakkebakkeskogen!

På Hakkebakkeskogen er det viktig å være trygg og at alle har tro på seg selv og på andre! Dette skaper vi gjennom å møte hvert barn med sine behov og å dele opplevelser sammen og skape gode og varme relasjoner.

Hakkebakkeskogen er en avdeling for barn i alderen 0-5 år. I år er vi 14 barn, 8 jenter og 6 gutter i alderen 1-4 år, og 4 voksne. Årets tema er «Jeg kan, du kan. Klart vi kan». Med dette ønsker vi at barnet skal få mestringsfølelse, være med å gi andre mestringsfølelse og erfare verdien av å være i fellesskap med andre.

Vi legger til rette for opplevelser, lek, læring, glede og humor gjennom dagsrytme og ukentlige aktiviteter. Like viktig som forutsigbarhet er visshet om at vi alle er forskjellige med ulike behov! 

Vi er mye sammen med Kardemommeby, blant annet i lek, turer og ulike arrangementer.