Velkommen til Tryggheim Barnehage!

Tryggheim Barnehage er en privat barnehage som ble opprettet i 1972. Barnehagen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har utvidet kristen formålsparagraf og formidler den almenne kristne kultur og tradisjon.

Nyheter