Foreldrekonferanse 19.-20. oktober 2019. Har du lyst til å delta?

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) arrangerer foreldrekonferansen: «Bemanning i barnehagen» på Gardermoen fra 19. – 20. oktober 2019.

Du kan lese mer om konferansen her: «Bemanning i barnehagen»  

Det er ikke noe kommersielt ved FUB eller konferansen, da FUB er et nasjonalt og statlig utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

 Deltakelse på konferansen er gratis, FUB dekker i tillegg opphold for alle og reiseutgifter for deltakere som bor mer enn 20 mil unna Gardermoen.