Hvis barnet ditt blir sykt..

I løpet av barnehagealderen er det mange smittsomme sykdommer som truer. Her er en oversikt over de mest vanlige.

http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2013/April/Her-er-de-vanligste-barnesykdommene/

 

Covid 19

Når det gjelder smittevern må vi fremdeles holde et strengt smittevern i barnehagen. Vi er på gult nivå og derfor gjelder:

· Ingen syke skal møte i barnehagen.

· Barna må holdes hjemme, også ved forkjølelser. Syke foreldre kan heller ikke levere eller hente i barnehagen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/