Språktrappa

Språktrappa er et pedagogisk planleggingsverktøy for å sikre systematisk språk- og begrepslæring i barnehage og skole.

Modellen er utarbeidet av Åssiden barnehage og Åssiden skole, Drammen, som et ledd i et statlig prosjekt for barnehager og skoler med mer enn 25% tospråklighet.

Du kan lese mer her; http://www.spraktrappa.no/