Velkommen til Tryggheim Barnehage!

Tryggheim Barnehage er en privat barnehage som ble opprettet i 1972. Barnehagen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har utvidet kristen formålsparagraf og formidler den almenne kristne kultur og tradisjon.

Barnehagen har to avdelinger og barn fra 0-5 år. Vi er en heldagsbarnehage og åpningstidene våre er fra kl. 07:15 - 16:45 fra mandag til fredag.

Tryggheim barnehage ligger sentralt på Åssiden i Drammen med elveparken i umiddelbar nærhet. Vi har gangavstand til skogen som vi også benytter oss av.