Velkommen til Hakkebakkeskogen!

På Hakkebakkeskogen er det viktig å være trygg og at alle har tro på seg selv og på andre! Dette skaper vi gjennom å møte hvert barn med sine behov og å dele opplevelser sammen og skape gode og varme relasjoner.

Vi har for tiden stort fokus på smittevern og har derfor valgt at Hakkebakkeskogen i en periode er en avdeling for barn i alderen 0-3 år.

I år er vi 11 barn, 6 jenter og 5 gutter i alderen 0-3 år. Tema for dette året er Vennskap og følelser. Satsningsområde er språk.

Vi legger til rette for opplevelser, lek, læring, glede og humor gjennom dagsrytme og ukentlige aktiviteter. Like viktig som forutsigbarhet er visshet om at vi alle er forskjellige med ulike behov!