Når kan barnehagen være behjelpelige med medisinering?

Skal barnet ditt medisineres i barnehagen er vi selvfølgelig behjelpelige med det. Likevel har vi noen retningslinjer. Disse finnes for å sikre at barnet blir riktig medisinert til riktig tid.

All medisinering skal føres inn i medisinskjema som barnehagen har.  Disse skal fylles ut av foreldre og ansatte på avdelingen.

All medisin som skal gis, skal være i sin originale emballasje, med barnets navn og legens dosering angitt på emballasjen.

Retningslinjer for medisinhåndtering