Sikkerhetsopplæring.

Sikkerhet er alltid i fokus i barnehagene, og med dette kurset har barnehagen sørget for at alle ansatte har fått frisket opp kunnskapen. Alle ansatte gjennomgår "Sikkerhetskortet" jevnlig.

Kurset er nettbasert og tar for seg bl.a. førstehjelp, skadebehandling, sikkerhetsteknikker, prinsipper for å kartlegge risiko, redusere risiko, håndtere hendelser og lære av virkeligheten.

Vi jobber aktivt med sikkerhet for å skape en kontinuerlig forbedring og en positiv sikkerhetskultur.  Dette bidrar til å gjøre barnehagen vår til et tryggere sted for barn og ansatte.